logo

Over ons

In onze dienst ‘neus-, keel en oorziekten’ zijn drie artsen en twee audiologen (Julie Hongerloot en Caroline Vansteelandt)  werkzaam. Voor logopedische screening van de stem  en slikevaluatie kunnen we beroep doen op de logopedisten van  het ziekenhuis: Trui Valcke en Marjan Debel. Ons doel is een hoogstaande en professionele zorg  aan te bieden voor tweede lijns-problemen in het gebied van de neus en sinussen, de keel, de stem, de oren, het evenwicht, hoofd en hals. Naast de algemene NKO heeft elke arts zijn eigen interesses, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening optimaal wordt. Door het volgen van congressen en cursussen wensen we u up-to-date zorgen toe te dienen, conform de huidige stand van de wetenschap. We streven naar een nauwe samenwerking met de zorgverleners uit de eerste lijn (de huisartsen, logopedisten en audiologen) en met andere specialiteiten (kinderartsen, longartsen, oncologen, endocrinologen, radiotherapeuten…)

Wat doet de NKO-arts?

Zoals de naam al aangeeft houdt de neus-, keel- en oorarts (NKO-arts) zich bezig met de diagnose en behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. Minder bekend is dat de NKO-arts ook afwijkingen van het overige hoofd-halsgebied behandelt, zoals gezwellen van het gelaat en de hals, in de speekselklieren en schildklier.

 

Dr. Laure Van Breda


2018 – 2023 Opleiding tot NKOarts in AZ St Jan Brugge en UZ Leuven

Geaccrediteerd arts
Niet-geconventioneerd arts

Interessepunten

- Hoofd- en halschirurgie

- Neus- en sinusheelkunde

- Pediatrische NKO

 

 

 

 

Dr. Pieter Ingelaere


1994 – 1999 : Opleiding tot NKOarts in ZOL Genk, Exeter (U.K.) en K.U.Leuven.
2001 – 2005 : Opleiding tot Revalidatiearts in RC Overleie Kortrijk
Geaccrediteerd arts
Niet-geconventioneerd arts

Interessepunten

- Neus- en sinuspathologie en -chirurgie (FESS)

- Snurken

- Chirurgie van schildklier en bijschildklier

- Chirurgie van speekselklieren

 Dr. Belphine De Wilde

2016-2021: Opleiding tot NKO-arts; AZ Damiaan Oostende, St-Lucas Gent en UZ Gent

Geaccrediteerd arts

Niet geconventionneerd arts

Interessepunten:

- Pediatrische NKO

- Stem- en slikstoornissen

- Tinnitus

- Oorchirurgie